مهدی - زارع بیدمشکی

مشاوراملاک-مهدیس ( شناسه صنفی : 0278954826 )
  • user0060371072@gmail.com
  • 09121166221
  • تهران, تهران, مرکزی, فرزانه, کوچه شهید فرید بیک حسنی, خیابان شهید محمدباقر داودآبادی, پلاک 285.0, طبقه همکف
درجه : یک تلفن : 33346008 کدپستی : 1765739685