مجتبی - زمینی

خانه سبز ( شناسه صنفی : 1402593329 )
  • user0080174876@gmail.com
  • 09357738830
  • تهران, مرکزی, حکیمیه, کوچه یاسمن 6 شرقی, بلوار شهید برادران بابائیان, پلاک 70.0, طبقه همکف
درجه : یک تلفن : 77302636 کدپستی : 1659949744