انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بدلیل نرسیدن به حد نصاب رای به دوره بعد موکول شد.

مدیر - سایت روز دوشنبه 1401/06/07 0

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بدلیل نرسیدن به حد نصاب رای به دوره بعد موکول شد.

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بدلیل نرسیدن به حد نصاب رای به دوره بعد موکول شد.

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بدلیل نرسیدن به حد نصاب رای به دوره بعد موکول شد.

لیست کاندیدای هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

 

 

لیست کاندیدای بازرس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید