سیستم جامع مدیریت نمایشگاه اتومبیل (اتو گالری)

مدیر - سایت روز چهارشنبه 1400/12/25 0

سیستم جامع مدیریت نمایشگاه اتومبیل (اتو گالری) نرم افزار نمایشگاه اتومبیل آتیلا، برنامه تخصصی ویژه حسابداری و مدیریت فروشگاه و نمایشگاه اتومبیل توسط کامپیوتر می باشد. این نرم افزار در عین سادگی و سهولت کار، عملیات ثبت و مدیریت اطلاعات خودروها، صدور انواع قولنامه خودرو، چاپ چک، و تهیه گزارشات مربوط به نمایشگاه را برای مدیران این مراکز فراهم می کند و با هزاران تیپ ثبت شده و قابلیت تعریف انواع خودرور، تیپ ، رنگ و …

سیستم جامع مدیریت نمایشگاه اتومبیل (اتو گالری) نرم افزار نمایشگاه اتومبیل آتیلا، برنامه تخصصی ویژه حسابداری و مدیریت فروشگاه و نمایشگاه اتومبیل توسط کامپیوتر می باشد. این نرم افزار در عین سادگی و سهولت کار، عملیات ثبت و مدیریت اطلاعات خودروها، صدور انواع قولنامه خودرو، چاپ چک، و تهیه گزارشات مربوط به نمایشگاه را برای مدیران این مراکز فراهم می کند و با هزاران تیپ ثبت شده و قابلیت تعریف انواع خودرور، تیپ ، رنگ و …

سیستم جامع مدیریت نمایشگاه اتومبیل (اتو گالری) نرم افزار نمایشگاه اتومبیل آتیلا، برنامه تخصصی ویژه حسابداری و مدیریت فروشگاه و نمایشگاه اتومبیل توسط کامپیوتر می باشد. این نرم افزار در عین سادگی و سهولت کار، عملیات ثبت و مدیریت اطلاعات خودروها، صدور انواع قولنامه خودرو، چاپ چک، و تهیه گزارشات مربوط به نمایشگاه را برای مدیران این مراکز فراهم می کند و با هزاران تیپ ثبت شده و قابلیت تعریف انواع خودرور، تیپ ، رنگ و …

نرم افزار مدیریت نمایشگاه اتومبیل(اتو گالری)

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل آتیلا، برنامه تخصصی ویژه حسابداری و مدیریت فروشگاه و نمایشگاه اتومبیل توسط کامپیوتر می باشد. این نرم افزار در عین سادگی و سهولت کار، عملیات ثبت و مدیریت اطلاعات خودروها، صدور انواع قولنامه خودرو، چاپ چک، و تهیه گزارشات مربوط به نمایشگاه را برای مدیران این مراکز فراهم می کند و با هزاران تیپ ثبت شده و قابلیت تعریف انواع خودرور، تیپ ، رنگ و … این امکان را بوجود آورده است تا هر گونه فروشگاه خودرو اعم از: خودروهای سنگین، سبک، موتور سیکلت و … را مدیریت نمود.   امکاناتی نظیر: مدیریت خودروها، چاپ انواع مبایعه نامه، قولنامه فروش اقساطی و اجاره خودرو، سیستم دریافت و پرداخت، دفتر چک، دفتر یادداشت و یادآوری و … را از امکانات مهم دیگر این نرم افزار می توان نام برد.

ثبت اطلاعات پایه نرم افزار(نام نمایشکاه، تلفن و آدرس و....)

مدیریت کاربران با سطح دسترسی کامل

رمزنگاری کلمه عبور کاربران

پشتیبان گیری و بازیابی پشتیبان از اطلاعات

 

گروه بندی اشخاص

مدیریت اشخاص

گزارش گیری از تراکنش های مالی و قراردادهای هر شخص

گزارش گیری از بدهکاری و بستانکاری اشخاص

 

مدیریت اطلاعات پایه خودروها شامل رنگ، کشور، سوخت، نوع خودرو و...

مدیریت خودرو ها

گزارش گیری از خودروها

امکان ثبت تصاویر و ویدیو برای خودرو ها

ثبت برگه کارشناسی کامل برای هر خودرو

 

مدیریت تقاضای خودرو ها

گزارش گیری از تقاضا ها

 

صدور رسید تحویل خودرو

چاپ دو نوع رسید برای تحویل خودرو

 

مدیریت قرارداد خرید و فروش

گزارش گیری های متنوع از قرارداد ها

چاپ دو نوع قرارداد (رسمی(مورد تایید اتحادیه) و غیر رسمی)

ثبت اسناد مالی برای قراردادها

امکان ثبت چندین تراکنش نقد و چک برای هر سند

 

مدیریت بانک ها

مدیریت صندوق و حساب های بامالی به تعداد نامحدود

امکان گزارش گیری از تراکنش های هر صندوق

 

مدیریت هزینه ها و درآمد ها

گزارش گیری کامل از درآمد ها و هزینه

دریافت و پرداخت مبلغ هزینه و درآمد

 

مدیریت چک های دریافتی و پرداختی

گزارش گیری متنوع از چک ها

امکان خرج چک ها

 

مدیریت اسناد دریافتی و پرداختی

صدور اسناد حسابداری

گزارش گیری های متنوع از اسناد دریافتی و پرداختی

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید