منصور - غیبی

عمران آریا ( شناسه صنفی : 0468362187 )
  • user2899742760@gmail.com
  • 09128454039
  • تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان شهید حمیدرضا بهمنی نژاد - کوچه سازمان آب - صدرا - پلاک 56 - طبقه همکف - واحد شرقی
درجه : ممتاز تلفن : 44071735 کدپستی : 1371831777